Lista przystanków ZTM w Gdańsku

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/d3e96eb6-25ad-4d6c-8651-b1eb39155945/download/stopsingdansk.json

Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych wykorzystywanych w dniu bieżącym w sieci ZTM w Gdańsku. Zasób aktualizowany jest raz na dobę.

Zasób opiera się na bazie danych zawartych w zasobie Lista przystanków.

 • obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu słupków. Zawiera następujące pola:
  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • stops - zasób obiektów przetrzymujących informacje o słupkach przystankowych; pojedynczy obiekt dotyczący słupka składa się z następujących pól:
   • stopId – identyfikator słupka przystankowego unikalny w skali Trójmiasta; wykorzystywany jako argument przy korzystaniu z zasobu Estymowane czasy przyjazdów na przystanek; liczba całkowita
   • stopCode – numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku pochodzący z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr
   • stopName – nazwa przystanku pochodząca z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; ciąg znaków
   • stopShortname – identyfikator słupka przystankowego, unikalny w skali Organizatora, tj. ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni. Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita
   • stopDesc – nazwa przystanku pochodząca z systemu TRISTAR; ciąg znaków
   • subName – pole opcjonalne. W przypadku ZTM w Gdańsku niepuste pole zawiera numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku; Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr
   • date – data, dla której obowiązują dane dotyczące słupka przystankowego; format YYYY-MM-DD
   • stopLat, stopLon – współrzędne geograficzne słupka przystankowego w formacie DDD.DDDDD° (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • type – pole informujące o typie taboru obsługiwanego przez słupek; ciąg znaków. Aktualnie pole może przyjmować nastepujące wartości:
    • BUS - przy słupku zatrzymują sie jedynie autobusy
    • TRAM - przy słupku zatrzymują się jedynie tramwaje
    • BUS_TRAM - przy słupku zatrzymują się zarówno autobusy jak i tramwaje
    • UNKNOWN - nie można jednoznacznie ustalić, jaki typ pojazdu zatrzymuje się przy słupku
   • zoneId – unikalny identyfikator miasta/gminy, do jakiej należy słupek przystankowy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita
   • zoneName – nazwa miasta/gminy, gdzie znajduje się słupek przystankowy; ciąg znaków
   • stopUrl – pole nieużywane
   • locationType – pole nieużywane
   • parentStation – pole nieużywane
   • stopTimezone – pole nieużywane
   • wheelchariBoarding – pole nieużywane
   • virtual – flaga określająca, czy słupek przystankowy jest wirtualny (nieprzeznaczony dla pasażera). Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • nonpassenger – flaga określająca czy słupek przystankowy na trasie jest przeznaczony dla pasażera; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit
   • depot – flaga określająca czy słupek przystankowy jest zajezdnią; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit
   • ticketZoneBorder – flaga określająca czy słupek stanowi granicę strefy taryfowej. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • onDemand – flaga określająca, czy słupek ma status na żądanie. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. słupka; data w formacie YYYY-MM-DD.
Wstaw

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 17 Czerwiec 2024
Utworzony 16 Grudzień 2019
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 4 rok temu
formatJSON
has viewsTrue
idd3e96eb6-25ad-4d6c-8651-b1eb39155945
last modified2 dzień temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position25
revision id40f4f727-258c-4a8b-a49f-27e955f41adf
stateactive
url typeupload