Rozkład jazdy GTFS

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/30e783e4-2bec-4a7d-bb22-ee3e3b26ca96/download/gtfsgoogle.zip

Zasób zawiera rozkład jazdy ZTM w Gdańsku, wg standardu GTFS ( General Transit Feed Specification ).

Dane są dostępne maksymalnie na najbliższe 14 dni.

Wartości pól i ich interpretacja przyjęta przez ZTM w Gdańsku prezentują się następująco:

 • plik agency.txt:
  • agency_id - identyfikator określający firmą zajmującą się obsługą transportu zbiorowego. Tu: organizator transportu.
  • agency_name - nazwa organizatora transportu
  • agency_url - URL do strony organizatora
  • agency_timezone - strefa czasowa w formacie publikowanym przez IANA (https://www.iana.org/time-zones)
  • agency_lang - kod języka używanego przez organizatora
  • agency_phone - numer telefonu, pod którym można uzyskać informację na temat bieżącej sytuacji komunikacyjnej
  • agency_email - adres e-mail organizatora transportu
 • plik calendar_dates.txt:
  • service_id - identyfikator grupujący zbiór kursów realizowanych w pojedynczym dniu kalendarzowym
  • date - dzień kalendarzowy w formacie YYYYMMDD
  • exception_type - przyjmuje wartość "1": wszystkie zdefiniowane zbiory rozkładów należy traktować jako obowiązujące
 • plik feed_info.txt:
  • feed_publisher_name - nazwa instytucji publikującej zbiór GTFS. W tym przypadku: ZTM w Gdańsku.
  • feed_publisher_url - odnośnik do strony instytucji publikującej zbiór GTFS.
  • feed_lang - kod domyślnego języka używanego w zbiorze GTFS;
  • feed_start_date - pole nieuzupełniane
  • feed_end_date - ostatni dzień kalendarzowy, na który zdefiniowany jest rozkład publikowany w zbiorze GTFS
 • plik routes.txt:
  • route_id - liczbowy identyfikator jendoznacznie identyfikujący linię komunikacyjną
  • agency_id - identyfikator z pliku agency.txt.
  • route_short_name - identyfikator linii dla pasażera
  • route_long_name - pole nieuzupełniane
  • route_desc - pole nieuzupełniane
  • route_type - identyfikator rodzaju transportu używanego do realizacji rozkładu; w przypadku ZTM w Gdańsku są to tramwaje ("900"), autobusy ("700") lub tramwaje wodne ("1200")
  • route_color - pole nieuzupełniane
  • route_text_color - pole nieuzupełniane
 • plik shapes.txt
  • shape_id - identyfikator służący do zgrupowania współrzędnych punktów wchodzących w skład poszczególnych wariantów linii; używany w trips.txt w celu powiązania kursu z przebiegiem wariantu.
  • shape_pt_lat,shape_pt_lon - współrzędne punktu
  • shape_pt_sequence - numer porządkowy punktu w przebiegu wariantu
 • plik stop_times.txt
  • trip_id - identyfikator kursu. Składa się z trzech części: <właściwy identyfikator kursu> _<identyfikator wariantu> _<identyfikator zadania>. Przyjęta konstrukcja pozwala na powiązanie trip_id z innymi niż GTFS zbiorami publikowanymi w ramach otwartych danych, w szczególności z serwisem zwracającym bieżące pozycje GPS pojazdów komunikacji miejskiej. W celu powiązania danych należy użyć nastepującego przyporządkowania (po lewej część trip_id, po prawej jego odpowiednik z pojedynczego obiektu publikowanego w ramach zasobu Pozycja GPS pojazdów ): <identyfikator wariantu> == "Route", <identyfikator zadania> == "VehicleService".
  • arrival_time - rozkładowy czas przyjazdu
  • departure_time - rozkładowy czas odjazdu
  • stop_id - identyfikator słupka ze zbioru stops.txt
  • stop_sequence - numer kolejny słupka na trasie kursu
  • pickup_type,drop_off_type - wartości określające sposób obsługi danego słupka: czy pasażerowie mogą wsiadać/wysiadac (tak: 0, nie: 1) lub czy dany słupek jest na żądanie (obie wartości przyjmują wartość 3, co oznacza, że pasażer musi zakomunikowac w określony sposób, że chce wsiąść lub wysiąść ze środka transportu)
  • stop_headsign - pole nieuzupełniane
 • plik stops.txt
  • stop_id - identyfikator słupka (używane także na stronie internetowej)
  • stop_name - nazwa składająca się z nazwy przystanku i kolejnego numeru słupka w ramach przystanku (np. Sikorskiego 01)
  • stop_lat,stop_lon - współrzędne słupka przystankowego
  • stop_code - wartość umożliwiająca identyfikację słupka przez pasażera. W przypadku ZTM w Gdańsku identyczna z wartością stop_id
 • plik trips.txt
  • route_id - identyfikator linii z pliku routes.txt; określa przynależność kursu do linii
  • service_id - identyfikator zbioru, do którego należy dany kurs. W przypadku ZTM w Gdańsku przyjęto założenie, że service_id określa zbiór kursów realizowanych w ciągu dnia kalendarzowego; identyfikator używany w pliku calendar_dates.txt w celu powiązania kursów zgrupowanych w service_id z danym dniem kalendarzowym
  • trip_id - identyfikator kursu. Składa się z trzech części: <właściwy identyfikator kursu>_<identyfikator wariantu>_<identyfikator zadania>. Przyjęta konstrukcja pozwala na powiązanie trip_id z innymi niż GTFS zbiorami publikowanymi w ramach otwartych danych, w szczególności z serwisem zwracającym bieżące pozycje GPS pojazdów komunikacji miejskiej. W celu powiązania danych należy użyć nastepującego przyporządkowania (po lewej część trip_id, po prawej jego odpowiednik z pojedynczego obiektu publikowanego w ramach zasobu Pozycja GPS pojazdów ): <identyfikator wariantu> == "Route", <identyfikator zadania> == "VehicleService". Używany w pliku stop_times.txt wcelu powiązania z rozkładem dla danego kursu
  • trip_headsign - nazwa punktu docelowego danego kursu; najczęściej nazwa ostatniego przystanku pasażerskiego w kursie
  • trip_short_name - pole nieuzupełniane
  • direction_id - symboliczne określenie kierunku kursu "tam"-"powrót"
  • shape_id - identyfikator zbioru współrzędnych punktów służącego do zwizualizowania przebiegu wariantu powiązanego z kursem. Używany w shapes.txt
  • wheelchair_accessible - informacja o przystosowaniu taboru do przewozu wózków inwalidzkich, wynikająca z rozkladu.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 21 Czerwiec 2024
Utworzony 12 Kwiecień 2019
Format ZIP
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
formatZIP
id30e783e4-2bec-4a7d-bb22-ee3e3b26ca96
last modified2 godzina temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position3
revision idec5d55ff-ab65-4ac6-9e21-8376a3569ff2
stateactive
url typeupload