Rozkład jazdy

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/a023ceb0-8085-45f6-8261-02e6fcba7971/download/stoptimes.json

Zasób zawiera zbiór adresów URL umożliwiających pobranie rozkładu jazdy wraz z informacjami dodatkowymi. Wynik zapytania składa się z następujących elementów:

 • Identyfikator linii o wartości z pola routeId z zasobu Lista linii. Każdy obiekt zawiera zbiór adresów URL z rozkładem na pojedynczy dzień z zakresu czasowego określonego w zasobie Zakresy dat.

Dane rozkładowe są uaktualniane raz na dobę. Pochodzą one z systemu TRISTAR oraz z programu do układania rozkładu jazdy.

Pojedynczy URL umożliwia pobranie rozkładu na pojedynczy dzień dla pojedynczej linii. Struktura adresu URL: http://ckan2.multimediagdansk.pl/stopTimes?date={date}&routeId={routeId}; gdzie:

 • {date} – data w formacie „YYYY-MM-DD”
 • {routeId} – wartość routeId z zasobu Lista linii.

Zwrócony w wyniku powyższego zapytania zasób składa się z następujących pól:

 • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • stopTimes – zasób z informacjami o zdefiniowanym rozkładzie jazdy. Pojedynczy obiekt przechowuje informacje dla pojedynczego słupka przystankowego w ramach kursu i składa się z następujących pól:
  • routeId - identyfikator linii, której dotyczy wpis; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
  • tripId – identyfikator wariantu/trasy, której dotyczy wpis. Wartość tripId z zasobu Lista tras; liczba całkowita
  • agencyId – identyfikator floty, do której należy linia; wartość pola o tej samej nazwie z zasobu Lista operatorów/przewoźników (flot); liczba całkowita
  • topologyVersionId – numer wersji topologii z zasobu Lista operatorów/przewoźników (flot). Wartość z pola versionNumber; liczba całkowita
  • arrivalTime – zdefiniowany czas przyjazdu na przystanek; w formacie „YYYY-MM-DD”+T+”HH:MM:SS”. Część określająca datę może przyjmować jedną z dwóch wartości:
   • 1899-12-31 –czas przyjazdu dotyczy dnia następującego po dacie podanej w zapytaniu
   • 1899-12-30 –czas przyjazdu dotyczy dnia określonego datą podaną w zapytaniu Różnica ma znaczenie np. dla kursów linii nocnych – dzięki niej można rozróżnić godziny przyjazdu na przystanek w części kursu przed północą od części kursu (lub całego kursu) po północy.
  • departureTime - zdefiniowany czas odjazdu z przystanku; w formacie „YYYY-MM-DD”+T+”HH:MM:SS”. Część określająca datę może przyjmować jedną z dwóch wartości:
   • 1899-12-30 – czas odjazdu dotyczy dnia określonego datą podaną w zapytaniu
   • 1899-12-31 – czas odjazdu dotyczy dnia następującego po dacie podanej w zapytaniu Różnica ma znaczenie np. dla kursów linii nocnych – dzięki niej można rozróżnić godziny odjazdu z przystanku w części kursu przed północą od części kursu (lub całego kursu) po północy.
  • stopId – identyfikator słupka przystankowego; wartość stopId z zasobu Lista przystanków; liczba całkowita
  • stopSequence – numer porządkowy w ramach kursu; liczba całkowita
  • date – data, dla której obowiązuje rozkład. Wartość identyczna jak w URLu; format „YYYY-MM-DD”
  • variantId – wewnętrzny identyfikator wariantu, do którego należy słupek przystankowy. Pochodzi z programu do układania rozkładu jazdy; wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku;
  • noteSymbol – symbol określający dopisek dla słupka w kursie; wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Pusty ciąg znaków oznacza brak dopisku; znak alfanumeryczny
  • noteDescription – opis symbolu zawartego w polu noteSymbol – dopisek; odpowiednik dopisku na tabliczce przystankowej. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; ciąg znaków
  • busServiceName – zadanie pojazdu. Kursy pogrupowane w zadanie tworzą rozkład jazdy dla pojedynczego pojazdu; ciąg znaków w formacie „xxx-yy”, gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu „Lista linii” dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr
  • order – numer porządkowy kursu w ramach zadania pojazdu; liczba całkowita
  • passenger – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca czy słupek na trasie jest przeznaczony dla pasażera: wartość TRUE: tak, wartość FALSE: nie; wartość logiczna
  • nonpassenger – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca czy słupek na trasie jest przeznaczony dla pasażera; wartość 0: tak; wartość 1: nie; bit
  • ticketZoneBorder – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca czy słupek stanowi granicę strefy taryfowej. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
  • onDemand – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy słupek ma status na żądanie. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
  • virtual – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy słupek jest wirtualny (nieprzeznaczony dla pasażera). Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
  • islupek – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Wewnętrzny identyfikator słupka; liczba całkowita
  • wheelchairAccessible – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy rozpatrywany element ma być obsługiwany przy pomocy pojazdu niskopodłogowego; wartość 1 – tak, wartość null: nie; bit
  • stopShortName - identyfikator słupka przystankowego, unikalny w skali Organizatora, tj. ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni. Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita
  • stopHeadsign – pole nieużywane
  • pickupType - pole nieużywane; zawsze wartość null
  • dropoffType - pole nieużywane; zawsze wartość null
  • shapeDistTraveled - pole nieużywane; zawsze wartość null
  • timepoint - pole nieużywane; zawsze wartość null
Wstaw

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 14 Lipiec 2024
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
formatJSON
has viewsTrue
ida023ceb0-8085-45f6-8261-02e6fcba7971
last modified1 godzin temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position16
revision id45cde200-ee09-4144-9dd2-39364e9aca59
stateactive
url typeupload