Lista tras

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/b15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f/download/trips.json

Zasób zawiera definicję tras/wariantów oraz ich przynależność do linii. Dane pochodzą z systemu TRISTAR). Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola:

 • obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola:
  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • trips – zawiera obiekty reprezentujące trasy (warianty), jakimi realizowane są przejazdy; każdy obiekt zawiera:
   • id – identyfikator, tworzony według zasady „R” + routeId + „T” + tripId; ciąg znaków
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
   • tripId – identyfikator wariantu unikalny w skali linii; liczba całkowita
   • tripHeadsign – trasa, którą realizowany jest wariant. Najczęściej składa się z nazw przystanku początkowego i końcowego oraz ewentualnie z sugestią, na czym polega odstępstwo od wariantu głównego; ciąg znaków
   • tripShortName – zawiera tą samą wartość co tripId; liczba całkowita
   • directionId - kierunek wariantu. Wartość 1 – „tam”, wartość 2: „powrót”; liczba całkowita z zakresu 1-2
   • activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. tras; data w formacie YYYY-MM-DD
   • routeType – pole opisujące typ wariantu trasy. Dostępne są następujące wartości:
    o MAIN - główny wariant trasy,
    o SIDE - pasażerski wariant trasy, inny niż główny,
    o NON_PASSENGER - wariant techniczny, niedostępny dla pasażera,
    o UNKNOWN - wariant trasy, dla którego mechanizm przyporządkowujący dane nie znalazł dopasowania pomiędzy systemem TRISTAR a programem do układania rozkładów jazdy. Z powyższego powodu dla linii należących do ZKM Gdynia zawsze występuje ta wartość.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 16 Maj 2024
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
formatJSON
idb15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f
last modified6 dni temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position23
revision id2399eaed-24d7-4dea-b76f-ea18fffd85aa
stateactive
url typeupload