Lista tras

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/b15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f/download/trips.json

Zasób zawiera definicję tras/wariantów oraz ich przynależność do linii. Dane pochodzą z systemu TRISTAR). Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola:

 • obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola:
  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • trips – zawiera obiekty reprezentujące trasy (warianty), jakimi realizowane są przejazdy; każdy obiekt zawiera:
   • id – identyfikator, tworzony według zasady „R” + routeId + „T” + tripId; ciąg znaków
   • tripId – identyfikator wariantu unikalny w skali linii; liczba całkowita
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
   • serviceId – pole nieużywane
   • tripHeadsign – trasa, którą realizowany jest wariant. Najczęściej składa się z nazw przystanku początkowego i końcowego oraz ewentualnie z sugestią, na czym polega odstępstwo od wariantu głównego; ciąg znaków
   • tripShortName – zawiera tą samą wartość co tripId; liczba całkowita
   • directionId - kierunek wariantu. Wartość 1 – „tam”, wartość 2: „powrót”; liczba całkowita z zakresu 1-2
   • blockId – pole nieużywane
   • shapeId – pole nieużywane
   • bikesAllowed – pole nieużywane
   • activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. tras; data w formacie YYYY-MM-DD.
Wstaw

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 17 Październik 2019
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 1 lat temu
formatJSON
has viewsTrue
idb15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f
last modified22 godzina temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position18
revision id6a3a01dc-ff2c-4d7a-b2a2-46352a2d9811
stateactive
url typeupload