Lista lokalizacji automatów biletowych

URL: https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/biletomaty.json

Zasób zawiera adres URL umożliwiający pobranie listy automatów biletowych. Jest on aktualizowany tuż po wprowadzeniu zmiany w bazie danych prowadzonej przez ZTM w Gdańsku.

Od marca 2022 r. wprowadzono możliwość korzystania z dwóch wersji:

Wersja nowa - zasób został podzielony na dwie struktury:

 • opisującą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/biletomaty.header.json?v=1):
  • description – opis. Obiekt składa się z następujących pól:
   • version: "1.0" – numer wersji zasobu w formacie .json,
   • title": "Lokalizacje automatów biletowych",
   • language: "pl" – w zasobie użyto języka polskiego,
   • country: "Polska" - kraj pochodzenia,
   • city: "Gdańsk" - miasto pochodzenia,
   • province: "pomorskie" - województwo pochodzenia,
   • sourceDate: – data aktualizacji pliku źródłowego podana w formacie ISO-8601 (UTC) – data aktualizacji pliku źródłowego,
   • generationDate: – data aktualizacji zasobu podana w formacie ISO-8601 (UTC),
   • owner: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk” – nazwa oraz adres właściciela danych,
   • apiUrlData": "https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/biletomaty.json?v=1" – adres wskazujący zasób zawierający dane właściwe,
   • licence: "CCA" - rodzaj licencji wykorzystywany w ramach projektu Otwarty Gdańsk;
  • columnNames – lista pól z krótkim opisem. Wartości można wykorzystać jako nazwy kolumn:
   • number: "numer",
   • address: "adres",
   • district: "dzielnica",
   • description: "opis",
   • latitude: "szerokość geograficzna" - system odniesienia EPSG:3857, znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator,
   • longitude: "długość geograficzna" - system odniesienia EPSG:3857, znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator,
   • damaged: "awaria", gdzie status „false” oznacza, że biletomat działa poprawnie, a „true” oznacza awarię,
   • availableTickets: "rodzaje biletów",
   • paymentMethods: "metody płatności";
  • fieldTypes - informacja na temat używanych typów pól:
   • number: "string",
   • address: "string",
   • district: "string",
   • description: "string",
   • latitude: "number",
   • longitude: "number",
   • damaged: "boolean",
   • availableTickets: "string",
   • paymentMethods: "string";
 • zawierającą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/biletomaty.json?v=1):

Wersja pierwotna zawiera dane w formacie .csv, zgodnie z poniższą strukturą:

 • nr automatu,
 • adres (ulica),
 • dzielnica/osiedle,
 • opis lokalizacji,
 • położenie GPS (pola: Latitude, Longitude) - system odniesienia EPSG:3857, znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator,
 • stan działania (pole: „awaria”), gdzie status „false” oznacza, że biletomat działa poprawnie, a „true” oznacza awarię,
 • rodzaje dostępnych biletów (pole: „dostępne bilety”).
Wstaw

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 18 Lipiec 2018
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
datastore activeTrue
formatJSON
has viewsTrue
idaf7bf4a9-e62e-4af2-906a-fa27c2532dfd
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position13
revision id2769d0e4-5bc0-47a9-b719-bb04b26d1ca4
stateactive