Lista przystanków

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/4c4025f0-01bf-41f7-a39f-d156d201b82b/download/stops.json

Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych, m.in. ich atrybuty (np. nie dla pasażera, na żądanie, zajezdnia). Zasób aktualizowany raz na dobę.

 • obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu słupków. Zawiera następujące pola:
  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • stops - zasób obiektów przetrzymujących informacje o słupkach przystankowych; pojedynczy obiekt dotyczący słupka składa się z następujących pól:
   • stopId – identyfikator słupka przystankowego unikalny w skali Trójmiasta; wykorzystywany jako argument przy korzystaniu z zasobu Estymowane czasy przyjazdów na przystanek; liczba całkowita
   • stopCode – numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku pochodzący z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr
   • stopName – nazwa przystanku pochodząca z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; ciąg znaków
   • stopShortname – identyfikator słupka przystankowego, unikalny w skali Organizatora, tj. ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni. Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita
   • stopDesc – nazwa przystanku pochodząca z systemu TRISTAR; ciąg znaków
   • subName – pole opcjonalne. W przypadku ZTM w Gdańsku niepuste pole zawiera numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku; Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr
   • date – data, dla której obowiązują dane dotyczące słupka przystankowego; format YYYY-MM-DD
   • stopLat, stopLon – współrzędne geograficzne słupka przystankowego w formacie DDD.DDDDD° (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • zoneId – unikalny identyfikator miasta/gminy, do jakiej należy słupek przystankowy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita
   • zoneName – nazwa miasta/gminy, gdzie znajduje się słupek przystankowy; ciąg znaków
   • stopUrl – pole nieużywane
   • locationType – pole nieużywane
   • parentStation – pole nieużywane
   • stopTimezone – pole nieużywane
   • wheelchariBoarding – pole nieużywane
   • virtual – flaga określająca, czy słupek przystankowy jest wirtualny (nieprzeznaczony dla pasażera). Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • nonpassenger – flaga określająca czy słupek przystankowy na trasie jest przeznaczony dla pasażera; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit
   • depot – flaga określająca czy słupek przystankowy jest zajezdnią; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit
   • ticketZoneBorder – flaga określająca czy słupek stanowi granicę strefy taryfowej. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • onDemand – flaga określająca, czy słupek ma status na żądanie. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit
   • activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. słupka; data w formacie YYYY-MM-DD.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 21 Październik 2021
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 3 rok temu
formatJSON
id4c4025f0-01bf-41f7-a39f-d156d201b82b
last modified17 godziny temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position20
revision id36b35516-deee-4e28-9d0a-48b25a84f0e1
stateactive
url typeupload