Lista tras

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/c24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172/resource/b15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f/download/trips.json

Zasób zawiera definicję tras/wariantów oraz ich przynależność do linii. Dane pochodzą z systemu TRISTAR). Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola:

 • obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola:
  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • trips – zawiera obiekty reprezentujące trasy (warianty), jakimi realizowane są przejazdy; każdy obiekt zawiera:
   • id – identyfikator, tworzony według zasady „R” + routeId + „T” + tripId; ciąg znaków
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
   • tripId – identyfikator wariantu unikalny w skali linii; liczba całkowita
   • tripHeadsign – trasa, którą realizowany jest wariant. Najczęściej składa się z nazw przystanku początkowego i końcowego oraz ewentualnie z sugestią, na czym polega odstępstwo od wariantu głównego; ciąg znaków
   • tripShortName – zawiera tą samą wartość co tripId; liczba całkowita
   • directionId - kierunek wariantu. Wartość 1 – „tam”, wartość 2: „powrót”; liczba całkowita z zakresu 1-2
   • activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. tras; data w formacie YYYY-MM-DD
   • routeType – pole opisujące typ wariantu trasy. Dostępne są następujące wartości:
    o MAIN - główny wariant trasy,
    o SIDE - pasażerski wariant trasy, inny niż główny,
    o NON_PASSENGER - wariant techniczny, niedostępny dla pasażera,
    o UNKNOWN - wariant trasy, dla którego mechanizm przyporządkowujący dane nie znalazł dopasowania pomiędzy systemem TRISTAR a programem do układania rozkładów jazdy. Z powyższego powodu dla linii należących do ZKM Gdynia zawsze występuje ta wartość.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 3 Marzec 2024
Utworzony 18 Lipiec 2018
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
formatJSON
idb15bb11c-7e06-4685-964e-3db7775f912f
last modified1 dni temu
on same domainTrue
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position23
revision idc39a5014-2fad-41a0-a2b8-a32fe45c0ce7
stateactive
url typeupload