Aktualne komunikaty na tablicach przystankowych

URL: https://ckan2.multimediagdansk.pl/displayMessages

Zasób zawiera wywołanie zwracające obiekty reprezentujące komunikaty aktualnie wyświetlające się na tablicach informacji pasażerskiej; usunięcie komunikatu przez dyspozytora ZTM w Gdańsku powoduje automatyczny brak komunikatu w zwracanym zasobie, mimo ustawionych ram czasowych obowiązywania. W odpowiedzi otrzymuje się zasób zawierający następujące dane:

 • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • displaysMsg - zawiera obiekty przechowujące informacje komunikatach aktualnie prezentowanych na tablicach informacji pasażerskiej. Każdy obiekt składa się z następujących pól:
  • displayCode – identyfikator tablicy. Wartość displayCode z zasobu Lista tablic przystankowych; liczba całkowita
  • displayName – nazwa tablicy nadana w systemie TRISTAR. Zwykle odzwierciedla nazwę przystanku, na którym umiejscowiona jest fizycznie tablica; ciąg znaków
  • messagePart1, messagePart2 – konkatenacja wartości tych pól daje zdefiniowany komunikat; ciąg znaków
  • startDate – zdefiniowany przez dyspozytora początkowy czas wyświetlania komunikatu; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D”
  • endDate – zdefiniowany przez dyspozytora końcowy czas wyświetlania komunikatu; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D”; wartość „9999-09-09 00:00:00.0” oznacza, że komunikat nie ma zdefiniowanego końcowego czasu wyświetlania.
  • configurationDate – data zdefiniowania komunikatu przez dyspozytora; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D”
  • msgType – określa, czy komunikat jest przeznaczony do wyświetlenia w dolnym (wartość 0) czy górnym (wartość 1) wierszu tablicy; liczba całkowita

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 30 Lipiec 2018
Utworzony 23 Luty 2017
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 7 lata temu
formatJSON
id484d737a-3b7c-429b-93e7-f2eba5ca88ec
last modifiedblisko 5 lata temu
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position11
revision idcf1fdc4b-e5f4-4229-9110-884a5074452e
stateactive