Estymowane czasy odjazdów z przystanku

URL: https://ckan2.multimediagdansk.pl/departures?stopId={stopId}

Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o estymowanych czasach odjazdu pojazdów komunikacji miejskiej z podanego słupka przystankowego. Adres URL wskazujący na zasób oraz zwracana zawartość uległa zmianie od dnia 21.12.2021r.

Aktualna struktura URLa wygląda następująco: https://ckan2.multimediagdansk.pl/departures?stopId={stopId}.

Pierwotna struktura: http://ckan2.multimediagdansk.pl/delays?stopId={stopId}. W celu zachowania kompatybilności wstecznej niezmieniona struktura danych będzie utrzymywana pod tym URLem przez następne 2 lata.

Argument {stopId} jest identyfikatorem słupka – wartość stopId z zasobu Lista przystanków. Dane są pobierane dynamicznie, pochodzą z systemu TRISTAR. Dane są cache’owane dla każdego słupka niezależnie. Algorytm obliczający te dane bierze pod uwagę pozycję pojazdu względem wskazanego słupka przystankowego oraz dane o wykonaniu kursów, już zapisane w systemie. Dane mogą być nieprecyzyjne, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki na drodze, interwał czasowy pomiędzy kolejnymi operacjami wyliczania próbek oraz wprowadzony czas cache’owania danych (20 sekund).

Zasób dostępny pod URLem https://ckan2.multimediagdansk.pl/departures?stopId={stopId} zawiera następujące dane:

 • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie ISO-8601 (UTC)
 • departures – zawiera obiekty przechowujące informacje o estymowanych czasach przyjazdu na konkretny przystanek lub - w przypadku braku estymacji - powiązane dane rozkładowe. Obiekty są posortowane rosnąco względem pola estimatedTime. pojedynczy obiekt zawiera następujące pola:

  • w przypadku czasu estymowanego:

   • id – identyfikator, tworzony według zasady „T” + tripId + „R” + routeId; ciąg znaków
   • delayInSeconds – podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita
   • estimatedTime – prognoza czasu odjazdu pojazdu z przystanku; w formacie ISO-8601 (UTC)
   • headsign – kierunek, w którym realizowany jest bieżący przejazd/kurs; najczęściej nazwa ostatniego przystanku dla pasażera; ciąg znaków
   • routeShortName - kod publiczny linii, którą realizuje pojazd; wartość routeShortName z zasobu Lista linii; ciąg znaków
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
   • scheduledTripStartTime - rozkładowy czas rozpoczęcia kursu; format ISO-8601 (UTC)
   • tripId – identyfikator wariantu/trasy, do której przynależy słupek. Wartość tripId z zasobu „Lista tras”; liczba całkowita
   • status – wartość REALTIME; ciąg znaków
   • theoreticalTime – czas odjazdu wynikający z rozkładu jazdy; w formacie ISO-8601 (UTC)
   • timestamp – stempel czasowy określający czas obliczenia prognozy czasu odjazdu; format ISO-8601 (UTC)
   • trip – wewnętrzny identyfikator kursu; liczba całkowita
   • vehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; liczba całkowita
   • vehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita
   • vehicleService - kod zadania przewozowego pojazdu; wartość busServiceName z zasobu Rozkład jazdy; ciąg znaków w formacie "xxx-yy", gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu Lista linii dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr
  • w przypadku braku czasu estymowanego (dostępny jedynie czas rozkładowy):

   • id – identyfikator, tworzony według zasady „T” + tripId + „R” + routeId; ciąg znaków
   • delayInSeconds – wartość null
   • estimatedTime – czas odjazdu wynikający z rozkładu jazdy; w formacie ISO-8601 (UTC)
   • headsign – kierunek, w którym realizowany jest bieżący przejazd/kurs; najczęściej nazwa ostatniego przystanku dla pasażera; ciąg znaków
   • routeShortName - kod publiczny linii, którą realizuje pojazd; wartość routeShortName z zasobu Lista linii; ciąg znaków
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu „Lista linii”; liczba całkowita
   • scheduledTripStartTime - rozkładowy czas rozpoczęcia kursu; format ISO-8601 (UTC)
   • tripId – identyfikator wariantu/trasy, do której przynależy słupek. Wartość tripId z zasobu „Lista tras”; liczba całkowita
   • status – wartość SCHEDULED; ciąg znaków
   • theoreticalTime – czas odjazdu wynikający z rozkładu jazdy; w formacie ISO-8601 (UTC)
   • timestamp – stempel czasowy określający czas wygenerowania obiektu; format ISO-8601 (UTC)
   • trip – wewnętrzny identyfikator kursu; liczba całkowita
   • vehicleCode – wartość null
   • vehicleId – wartość null
   • vehicleService - kod zadania przewozowego pojazdu; wartość busServiceName z zasobu Rozkład jazdy; ciąg znaków w formacie "xxx-yy", gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu Lista linii dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr

Zasób dostępny pod http://ckan2.multimediagdansk.pl/delays?stopId={stopId} zawiera następujące dane:

 • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 • delay – zawiera obiekty przechowujące informacje o estymowanych czasach przyjazdu na konkretny przystanek; pojedynczy obiekt zawiera następujące pola:
  • id – identyfikator, tworzony według zasady „T” + tripId + „R” + routeId; ciąg znaków
  • delayInSeconds – podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita
  • estimatedTime – prognoza czasu odjazdu pojazdu z przystanku; w formacie „HH:MM”
  • headsign – kierunek, w którym realizowany jest bieżący przejazd/kurs; najczęściej nazwa ostatniego przystanku dla pasażera. Z uwagi na fakt, że pole jest ograniczone do 17 znaków, opis kierunku zaleca się stworzyć samodzielnie – na podstawie ostatniego pasażerskiego przystanku na trasie; ciąg znaków
  • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu „Lista linii”; liczba całkowita
  • tripId – identyfikator wariantu/trasy, do której przynależy słupek. Wartość tripId z zasobu „Lista tras”; liczba całkowita
  • status – zawsze wartość REALTIME; ciąg znaków
  • theoreticalTime – czas odjazdu wynikający z rozkładu jazdy; w formacie „HH:MM”
  • timestamp – stempel czasowy określający czas, z którego pochodzi prognoza czasu odjazdu; format „HH:MM:SS”
  • trip – wewnętrzny identyfikator kursu; liczba całkowita
  • vehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; liczba całkowita
  • vehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 30 Lipiec 2018
Utworzony 23 Luty 2017
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 7 lata temu
formatJSON
id00fbcffa-5188-45be-b300-b4da9a91c24f
last modifiedblisko 5 lata temu
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position6
revision id3e30b5b7-cae4-43d2-ba0e-f9f5ec3456db
stateactive