Baza pojazdów ZTM w Gdańsku

URL: https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json

Zasób zawiera informacje o pojazdach należących do operatorów, realizujących rozkłady jazdy przygotowane przez ZTM w Gdańsku. Umożliwia pobranie pliku w formacie .json.

Od marca 2022 r. wprowadzono możliwość korzystania z dwóch wersji. Informację o niej należy podać w postaci wartości parametru v:

Wersja 2 - zasób został podzielony na dwie struktury:

 • opisującą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.header.json?v=2):
  • description – opis. Obiekt składa się z następujących pól:
   • version: "2.0" – numer wersji zasobu,
   • title: "Baza pojazdów ZTM” – tytuł zasobu,
   • language: "pl" – w zasobie użyto języka polskiego,
   • country: "Polska" - kraj pochodzenia,
   • city: "Gdańsk" - miasto pochodzenia,
   • province: "pomorskie" - województwo pochodzenia,
   • sourceDate – data aktualizacji pliku źródłowego podana w formacie ISO-8601 (UTC),
   • generationDate – data aktualizacji zasobu podana w formacie ISO-8601 (UTC),
   • owner: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk” – nazwa oraz adres właściciela danych,
   • apiUrlData: "https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json?v=2" – adres wskazujący zasób zawierający dane właściwe;
   • licence: "CCA" - rodzaj licencji wykorzystywany w ramach projektu Otwarty Gdańsk,
  • columnNames – lista pól z krótkim opisem. Wartości można wykorzystać jako nazwy kolumn:
   • photo: "foto" - pole zawierające oddzielone przecinkami nazwy plików ze zdjęciami pojazdów, bez rozszerzenia; odpowiednie zdjęcia w formacie *.jpg zamieszczone są w lokalizacji https://files.cloudgdansk.pl/f/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow/{nazwa_pliku}.jpg; dla pojazdów bez zdjęć pole przyjmuje wartość „no-foto”;
   • vehicleCode: "nr inwentarzowy" - unikalny w sieci komunikacyjnej Organizatora (tj. ZTM w Gdańsku), czterocyfrowy numer pojazdu, eksponowany również w pojeździe (na ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu).
    Odpowiednik pola o nazwie: VehicleCode w zasobie „Pozycja GPS pojazdów”;
   • carrier: "operator/przewoźnik" - właściciel lub dysponent pojazdu, z którym Organizator transportu miejskiego zawarł odpowiednią umowę na realizację przewozów w sieci Organizatora;
   • transportationType: "rodzaj pojazdu” - możliwe wartości: „autobus” lub „tramwaj”;
   • vehicleCharacteristics: "typ pojazdu" - pole przyjmuje wartości:
    • Minibus,
    • Midibus,
    • Standardowy,
    • Wielkopojemny,
    • Przegubowy.
     Wartość "Przegubowy" wskazuje pojazdy, zarówno autobusy jak i tramwaje, złożone z dwóch lub większej liczby sekcji (członów), połączonych elastycznie, nierozłącznych w warunkach typowej eksploatacji. Pozostałe wartości dotyczą wyłącznie pojazdów złożonych z jednej sekcji (członu) i w przypadku autobusów bezpośrednio zależą od długości pojazdu, a pośrednio – od pojemności pasażerskiej. "Minibus" – ma długość poniżej 8 m, "Midibus" - ok. 8 - 11 m; "Standardowy" - ok. 12 m; "Wielkopojemny" - ok. 18 m.
     Dla tramwajów jednosekcyjnych (jednoczłonowych) stosuje się wyłącznie wartość "Standardowy";
   • bidirectional: "pojazd dwukierunkowy" - pole przyjmuje wartość zależną od rodzaju pojazdów:
    • "false": dla autobusów,
    • "true" lub "false": dla tramwajów.
     Pojazd dwukierunkowy to tramwaj, który posiada dwie kabiny motorniczego oraz drzwi pasażerskie z dwóch stron. Pojazd taki dostosowany jest do obsługi tras niezakończonych pętlą;
   • historicVehicle: "pojazd zabytkowy" - pojazd o walorach historycznych i marketingowych, zazwyczaj eksploatowany okazjonalnie;
   • length: "długość [m]" - całkowita długość pojazdu określona w metrach;
   • brand: "marka" - marka pojazdu, zazwyczaj powiązana z nazwą producenta pojazdu lub producenta istotnych jego elementów (podwozia, nadwozia);
   • model: ”model" - model pojazdu, zwykle nadawany przez producenta, łączy w sobie wszystkie lub prawie wszystkie cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu. Różnice w parametrach poszczególnych egzemplarzy danego modelu, jeżeli występują, wynikają zwykle z modyfikacji projektu wraz z upływem czasu – m.in. ze względu na postęp technologiczny lub zmianę oczekiwań użytkowników;
   • productionYear: "rok produkcji" - rok produkcji pojazdu;
   • seats: " liczba miejsc siedzących" - całkowita liczba miejsc siedzących pasażerskich, w tym również składanych;
   • standingPlaces: " liczba miejsc stojących" - całkowita liczba miejsc stojących;
   • airConditioning: "klimatyzacja" - informacja o wyposażeniu pojazdu w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej;
   • monitoring: "monitoring" - informacja o wyposażeniu pojazdu w monitoring przestrzeni pasażerskiej;
   • internalMonitor: "monitor wewnętrzny" – informacja o wyposażeniu pojazdu w monitory LCD, prezentujące informacje dla pasażerów, m.in. o numerze linii i kolejnych przystankach na trasie kursu;
   • floorHeight: "wysokość podłogi" - pole przyjmuje wartości:
    • "pojazd niskopodłogowy", jeżeli we wszystkich wejściach do pojazdu oraz w przejściu wzdłuż pojazdu nie ma stopni;
    • "pojazd częściowo niskopodłogowy", jeżeli w niektórych wejściach i/lub w przejściu wzdłuż pojazdu występują stopnie;
    • „pojazd wysokopodłogowy”, jeżeli w każdym wejściu do pojazdu znajdują się stopnie;
   • kneelingMechanism: "przyklęk" – informacja o możliwości obniżenia podłogi pojazdu przez osobę prowadzącą pojazd, w celu ułatwienia wejścia/wyjścia osobom o ograniczonej mobilności. Dotyczy wyłącznie autobusów;
   • wheelchairsRamp: "rampa dla wózków" - rozkładane ręcznie lub automatycznie urządzenie, montowane przy drzwiach pojazdu, umożlwiające zajęcie miejsca w pojeździe lub opuszczenie pojazdu na wózku inwalidzkim, bez konieczności podnoszenia lub przenoszenia wózka;
   • usb: "USB" - informacja o wyposażeniu pojazdu w ładowarki urządzeń mobilnych USB, dostępne nieodpłatnie dla pasażerów;
   • voiceAnnouncements: "zapowiedzi głosowe” - informacja o wyposażeniu pojazdu w zapowiedzi głosowe kolejnych przystanków, a także możliwość emisji innych informacji fonicznych w przestrzeni pasażerskiej;
   • aed: "AED" - informacja o wyposażeniu pojazdu w defibrylator;
   • bikeHolders: "mocowanie rowerów" - pole określające całkowitą liczbę miejsc na rowery;
   • ticketMachine: "biletomat" - informacja o wyposażeniu pojazdu w biletomat (biletomaty).;
   • patron: "patron" - imię, nazwisko, ewentualnie także inne elementy wskazujące osobę, na cześć której w pojeździe eksponowane są odpowiednie informacje. Dla pojazdów bez "patrona" pole przyjmuje wartość "brak";
   • url: "link" - lokalizacja w Internecie, w której prezentowane są wszystkie lub prawie wszystkie informacje o pojeździe, zawarte w „Bazie pojazdów”;
   • passengersDoors: "drzwi pasażerskie" – liczba drzwi udostępnianych pasażerom.
    Nie jest stosowane rozróżnienie wejść i wyjść, każde drzwi pełnią jednocześnie obie te funkcje. Dla pojazdów dwustronnych, tj. posiadających drzwi z prawej oraz z lewej strony, podano całkowitą liczbę drzwi, łącznie dla obu stron pojazdu. W pojazdach takich drzwi są udostępniane pasażerom naprzemiennie, z prawej lub z lewej strony, w zależności od lokalizacji peronu przystankowego. Teoretycznie, w szczególnych przypadkach możliwe jest jednoczesne udostępnienie drzwi z obu stron, jeżeli przystanek wyposażony jest w dwa perony. Obecnie (wg stanu na lipiec 2021 r.) takie rozwiązanie nie jest stosowane;
  • fieldTypes - informacja na temat używanych typów pól:
   • photo: "string",
   • vehicleCode: "string",
   • carrirer: "string",
   • transportationType: "string",
   • vehicleCharacteristics: "string",
   • bidirectional: "boolean",
   • historicVehicle: "boolean",
   • length: "number",
   • brand: "string",
   • model: "string",
   • productionYear: "number",
   • seats: "number",
   • standingPlaces: "number",
   • airConditioning: "boolean",
   • monitoring: "boolean",
   • internalMonitor: "boolean",
   • floorHeight: "string",
   • kneelingMechanism: "boolean",
   • wheelchairsRamp: "boolean",
   • usb: "boolean",
   • voiceAnnouncements: "boolean",
   • aed: "boolean",
   • bikeHolders: "number",
   • ticketMachine: "boolean",
   • patron: "string",
   • url: "string",
   • passengersDoors: "number";
 • zawierającą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json?v=2):

Wersja 1 zawiera następujące dane:

 • description – obiekt zawierający opis zasobu:
  • title: "Baza pojazdów ZTM” – tytuł zasobu,
  • language: "pl" – w zasobie użyto języka polskiego,
  • sourceDate: „[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]” – data aktualizacji pliku źródłowego,
  • generationDate: „[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]” – data aktualizacji zasobu,
  • owner: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk” – nazwa oraz adres właściciela danych,
  • source: „https://ckan.multimediagdansk.pl” – adres wskazujący cały zbiór danych udostępnianych w ramach projektu Otwarty Gdańsk;
 • columns – lista pól opisujących pojazdy:
  • foto: "foto" - pole zawierające oddzielone przecinkami nazwy plików ze zdjęciami pojazdów, bez rozszerzenia; odpowiednie zdjęcia w formacie *.jpg zamieszczone są w lokalizacji https://files.cloudgdansk.pl/f/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow/{foto.jpg}; dla pojazdów bez zdjęć pole przyjmuje wartość „no-foto”;
  • nr_inwentarzowy: "nr inwentarzowy" - unikalny w sieci komunikacyjnej Organizatora (tj. ZTM w Gdańsku), czterocyfrowy numer pojazdu, eksponowany również w pojeździe (na ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu). Odpowiednik pola o nazwie: VehicleCode w zasobie „Pozycja GPS pojazdów”;
  • operator_przewoznik: "operator/przewoźnik" - właściciel lub dysponent pojazdu, z którym Organizator transportu miejskiego zawarł odpowiednią umowę na realizację przewozów w sieci Organizatora;
  • rodzaj_pojazdu: "rodzaj pojazdu” - możliwe wartości: „autobus” lub „tramwaj”;
  • typ_pojazdu: "typ pojazdu" - pole przyjmuje wartości:
   • Minibus,
   • Midibus,
   • Standardowy,
   • Wielkopojemny,
   • Przegubowy.
    Wartość "Przegubowy" wskazuje pojazdy, zarówno autobusy jak i tramwaje, złożone z dwóch lub większej liczby sekcji (członów), połączonych elastycznie, nierozłącznych w warunkach typowej eksploatacji. Pozostałe wartości dotyczą wyłącznie pojazdów złożonych z jednej sekcji (członu) i w przypadku autobusów bezpośrednio zależą od długości pojazdu, a pośrednio – od pojemności pasażerskiej. "Minibus" – ma długość poniżej 8 m, "Midibus" - ok. 8 - 11 m; "Standardowy" - ok. 12 m; "Wielkopojemny" - ok. 18 m.
    Dla tramwajów jednosekcyjnych (jednoczłonowych) stosuje się wyłącznie wartość "Standardowy";
  • pojazd_dwukierunkowy: "pojazd dwukierunkowy" - pole przyjmuje wartość zależną od rodzaju pojazdów:
   • "nie": dla autobusów,
   • "tak" lub "nie": dla tramwajów.
    Pojazd dwukierunkowy to tramwaj, który posiada dwie kabiny motorniczego oraz drzwi pasażerskie z dwóch stron. Pojazd taki dostosowany jest do obsługi tras niezakończonych pętlą;
  • pojazd_zabytkowy: "pojazd zabytkowy" - pojazd o walorach historycznych i marketingowych, zazwyczaj eksploatowany okazjonalnie. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • dlugosc: "długość [m]" - całkowita długość pojazdu określona w metrach. Pole określone wartością liczbową;
  • marka: "marka" - marka pojazdu, zazwyczaj powiązana z nazwą producenta pojazdu lub producenta istotnych jego elementów (podwozia, nadwozia);
  • model: ”model" - model pojazdu, zwykle nadawany przez producenta, łączy w sobie wszystkie lub prawie wszystkie cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu. Różnice w parametrach poszczególnych egzemplarzy danego modelu, jeżeli występują, wynikają zwykle z modyfikacji projektu wraz z upływem czasu – m.in. ze względu na postęp technologiczny lub zmianę oczekiwań użytkowników;
  • rok_produkcji: "rok produkcji" - rok produkcji pojazdu;
  • liczba_miejsc_siedzacych: " liczba miejsc siedzących" - całkowita liczba miejsc siedzących pasażerskich, w tym również składanych. Pole określone liczbą całkowitą;
  • liczba_miejsc_stojacych: " liczba miejsc stojących" - całkowita liczba miejsc stojących. Pole określone liczbą całkowitą;
  • klimatyzacja: "klimatyzacja" - informacja o wyposażeniu pojazdu w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • monitoring: "monitoring" - informacja o wyposażeniu pojazdu w monitoring przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • monitor_wewnetrzny: "monitor wewnętrzny" – informacja o wyposażeniu pojazdu w monitory LCD, prezentujące informacje dla pasażerów, m.in. o numerze linii i kolejnych przystankach na trasie kursu. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • wysokosc_podlogi: "wysokość podłogi" - pole przyjmuje wartości:
   • "pojazd niskopodłogowy", jeżeli we wszystkich wejściach do pojazdu oraz w przejściu wzdłuż pojazdu nie ma stopni;
   • "pojazd częściowo niskopodłogowy", jeżeli w niektórych wejściach i/lub w przejściu wzdłuż pojazdu występują stopnie;
   • „pojazd wysokopodłogowy”, jeżeli w każdym wejściu do pojazdu znajdują się stopnie;
  • przyklek: "przyklęk" – informacja o możliwości obniżenia podłogi pojazdu przez osobę prowadzącą pojazd, w celu ułatwienia wejścia/wyjścia osobom o ograniczonej mobilności. Dotyczy wyłącznie autobusów. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • rampa_dla_wozkow: "rampa dla wózków" - rozkładane ręcznie lub automatycznie urządzenie, montowane przy drzwiach pojazdu, umożlwiające zajęcie miejsca w pojeździe lub opuszczenie pojazdu na wózku inwalidzkim, bez konieczności podnoszenia lub przenoszenia wózka. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • USB: "USB" - informacja o wyposażeniu pojazdu w ładowarki urządzeń mobilnych USB, dostępne nieodpłatnie dla pasażerów. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • zapowiedzi_glosowe: "zapowiedzi głosowe” - informacja o wyposażeniu pojazdu w zapowiedzi głosowe kolejnych przystanków, a także możliwość emisji innych informacji fonicznych w przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • AED: "AED" - informacja o wyposażeniu pojazdu w defibrylator. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • mocowanie_rowerow: "mocowanie rowerów" - pole określające całkowitą liczbę miejsc na rowery. Pole wyrażone liczbą całkowitą;
  • biletomat: "biletomat" - informacja o wyposażeniu pojazdu w biletomat (biletomaty). Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • patron: "patron" - imię, nazwisko, ewentualnie także inne elementy wskazujące osobę, na cześć której w pojeździe eksponowane są odpowiednie informacje. Dla pojazdów bez "patrona" pole przyjmuje wartość "brak";
  • link: "link" - lokalizacja w Internecie, w której prezentowane są wszystkie lub prawie wszystkie informacje o pojeździe, zawarte w „Bazie pojazdów”;
  • drzwi_pasazerskie: "drzwi pasażerskie" – liczba drzwi udostępnianych pasażerom.
   Nie jest stosowane rozróżnienie wejść i wyjść, każde drzwi pełnią jednocześnie obie te funkcje. Dla pojazdów dwustronnych, tj. posiadających drzwi z prawej oraz z lewej strony, podano całkowitą liczbę drzwi, łącznie dla obu stron pojazdu. W pojazdach takich drzwi są udostępniane pasażerom naprzemiennie, z prawej lub z lewej strony, w zależności od lokalizacji peronu przystankowego. Teoretycznie, w szczególnych przypadkach możliwe jest jednoczesne udostępnienie drzwi z obu stron, jeżeli przystanek wyposażony jest w dwa perony. Obecnie (wg stanu na lipiec 2021 r.) takie rozwiązanie nie jest stosowane;
 • count - pole wskazujące liczbę pojazdów opisanych w zasobie „Baza pojazdów”; wartość: liczba całkowita;
 • results - obiekt zawierający opis dla każdego z pojazdów, według listy pól dostępnej w sekcji „columns”.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 12 Sierpień 2021
Utworzony 12 Sierpień 2021
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 2 rok temu
formatJSON
idfff34d32-885d-4622-a9a2-c2d18ccf68c1
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position12
revision iddc5f7cfa-1e1e-4e27-a37e-57cbffef9b83
stateactive