Baza pojazdów ZTM w Gdańsku

URL: https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json

Zasób zawiera informacje o pojazdach należących do operatorów, realizujących rozkłady jazdy przygotowane przez ZTM w Gdańsku. Umożliwia pobranie pliku w formacie .json.

Od marca 2022 r. wprowadzono możliwość korzystania z dwóch wersji. Informację o niej należy podać w postaci wartości parametru v:

Wersja 2 - zasób został podzielony na dwie struktury:

 • opisującą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.header.json?v=2):
  • description – opis. Obiekt składa się z następujących pól:
   • version: "2.0" – numer wersji zasobu,
   • title: "Baza pojazdów ZTM” – tytuł zasobu,
   • language: "pl" – w zasobie użyto języka polskiego,
   • country: "Polska" - kraj pochodzenia,
   • city: "Gdańsk" - miasto pochodzenia,
   • province: "pomorskie" - województwo pochodzenia,
   • sourceDate – data aktualizacji pliku źródłowego podana w formacie ISO-8601 (UTC),
   • generationDate – data aktualizacji zasobu podana w formacie ISO-8601 (UTC),
   • owner: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk” – nazwa oraz adres właściciela danych,
   • apiUrlData: "https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json?v=2" – adres wskazujący zasób zawierający dane właściwe;
   • licence: "CCA" - rodzaj licencji wykorzystywany w ramach projektu Otwarty Gdańsk,
  • columnNames – lista pól z krótkim opisem. Wartości można wykorzystać jako nazwy kolumn:
   • photo: "foto" - pole zawierające oddzielone przecinkami nazwy plików ze zdjęciami pojazdów, bez rozszerzenia; odpowiednie zdjęcia w formacie *.jpg zamieszczone są w lokalizacji https://files.cloudgdansk.pl/f/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow/{nazwa_pliku}.jpg; dla pojazdów bez zdjęć pole przyjmuje wartość „no-foto”;
   • vehicleCode: "nr inwentarzowy" - unikalny w sieci komunikacyjnej Organizatora (tj. ZTM w Gdańsku), czterocyfrowy numer pojazdu, eksponowany również w pojeździe (na ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu).
    Odpowiednik pola o nazwie: VehicleCode w zasobie „Pozycja GPS pojazdów”;
   • carrier: "operator/przewoźnik" - właściciel lub dysponent pojazdu, z którym Organizator transportu miejskiego zawarł odpowiednią umowę na realizację przewozów w sieci Organizatora;
   • transportationType: "rodzaj pojazdu” - możliwe wartości: „autobus” lub „tramwaj”;
   • vehicleCharacteristics: "typ pojazdu" - pole przyjmuje wartości:
    • Minibus,
    • Midibus,
    • Standardowy,
    • Wielkopojemny,
    • Przegubowy.
     Wartość "Przegubowy" wskazuje pojazdy, zarówno autobusy jak i tramwaje, złożone z dwóch lub większej liczby sekcji (członów), połączonych elastycznie, nierozłącznych w warunkach typowej eksploatacji. Pozostałe wartości dotyczą wyłącznie pojazdów złożonych z jednej sekcji (członu) i w przypadku autobusów bezpośrednio zależą od długości pojazdu, a pośrednio – od pojemności pasażerskiej. "Minibus" – ma długość poniżej 8 m, "Midibus" - ok. 8 - 11 m; "Standardowy" - ok. 12 m; "Wielkopojemny" - ok. 18 m.
     Dla tramwajów jednosekcyjnych (jednoczłonowych) stosuje się wyłącznie wartość "Standardowy";
   • bidirectional: "pojazd dwukierunkowy" - pole przyjmuje wartość zależną od rodzaju pojazdów:
    • "false": dla autobusów,
    • "true" lub "false": dla tramwajów.
     Pojazd dwukierunkowy to tramwaj, który posiada dwie kabiny motorniczego oraz drzwi pasażerskie z dwóch stron. Pojazd taki dostosowany jest do obsługi tras niezakończonych pętlą;
   • historicVehicle: "pojazd zabytkowy" - pojazd o walorach historycznych i marketingowych, zazwyczaj eksploatowany okazjonalnie;
   • length: "długość [m]" - całkowita długość pojazdu określona w metrach;
   • brand: "marka" - marka pojazdu, zazwyczaj powiązana z nazwą producenta pojazdu lub producenta istotnych jego elementów (podwozia, nadwozia);
   • model: ”model" - model pojazdu, zwykle nadawany przez producenta, łączy w sobie wszystkie lub prawie wszystkie cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu. Różnice w parametrach poszczególnych egzemplarzy danego modelu, jeżeli występują, wynikają zwykle z modyfikacji projektu wraz z upływem czasu – m.in. ze względu na postęp technologiczny lub zmianę oczekiwań użytkowników;
   • productionYear: "rok produkcji" - rok produkcji pojazdu;
   • seats: " liczba miejsc siedzących" - całkowita liczba miejsc siedzących pasażerskich, w tym również składanych;
   • standingPlaces: " liczba miejsc stojących" - całkowita liczba miejsc stojących;
   • airConditioning: "klimatyzacja" - informacja o wyposażeniu pojazdu w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej;
   • monitoring: "monitoring" - informacja o wyposażeniu pojazdu w monitoring przestrzeni pasażerskiej;
   • internalMonitor: "monitor wewnętrzny" – informacja o wyposażeniu pojazdu w monitory LCD, prezentujące informacje dla pasażerów, m.in. o numerze linii i kolejnych przystankach na trasie kursu;
   • floorHeight: "wysokość podłogi" - pole przyjmuje wartości:
    • "pojazd niskopodłogowy", jeżeli we wszystkich wejściach do pojazdu oraz w przejściu wzdłuż pojazdu nie ma stopni;
    • "pojazd częściowo niskopodłogowy", jeżeli w niektórych wejściach i/lub w przejściu wzdłuż pojazdu występują stopnie;
    • „pojazd wysokopodłogowy”, jeżeli w każdym wejściu do pojazdu znajdują się stopnie;
   • kneelingMechanism: "przyklęk" – informacja o możliwości obniżenia podłogi pojazdu przez osobę prowadzącą pojazd, w celu ułatwienia wejścia/wyjścia osobom o ograniczonej mobilności. Dotyczy wyłącznie autobusów;
   • wheelchairsRamp: "rampa dla wózków" - rozkładane ręcznie lub automatycznie urządzenie, montowane przy drzwiach pojazdu, umożlwiające zajęcie miejsca w pojeździe lub opuszczenie pojazdu na wózku inwalidzkim, bez konieczności podnoszenia lub przenoszenia wózka;
   • usb: "USB" - informacja o wyposażeniu pojazdu w ładowarki urządzeń mobilnych USB, dostępne nieodpłatnie dla pasażerów;
   • voiceAnnouncements: "zapowiedzi głosowe” - informacja o wyposażeniu pojazdu w zapowiedzi głosowe kolejnych przystanków, a także możliwość emisji innych informacji fonicznych w przestrzeni pasażerskiej;
   • aed: "AED" - informacja o wyposażeniu pojazdu w defibrylator;
   • bikeHolders: "mocowanie rowerów" - pole określające całkowitą liczbę miejsc na rowery;
   • ticketMachine: "biletomat" - informacja o wyposażeniu pojazdu w biletomat (biletomaty).;
   • patron: "patron" - imię, nazwisko, ewentualnie także inne elementy wskazujące osobę, na cześć której w pojeździe eksponowane są odpowiednie informacje. Dla pojazdów bez "patrona" pole przyjmuje wartość "brak";
   • url: "link" - lokalizacja w Internecie, w której prezentowane są wszystkie lub prawie wszystkie informacje o pojeździe, zawarte w „Bazie pojazdów”;
   • passengersDoors: "drzwi pasażerskie" – liczba drzwi udostępnianych pasażerom.
    Nie jest stosowane rozróżnienie wejść i wyjść, każde drzwi pełnią jednocześnie obie te funkcje. Dla pojazdów dwustronnych, tj. posiadających drzwi z prawej oraz z lewej strony, podano całkowitą liczbę drzwi, łącznie dla obu stron pojazdu. W pojazdach takich drzwi są udostępniane pasażerom naprzemiennie, z prawej lub z lewej strony, w zależności od lokalizacji peronu przystankowego. Teoretycznie, w szczególnych przypadkach możliwe jest jednoczesne udostępnienie drzwi z obu stron, jeżeli przystanek wyposażony jest w dwa perony. Obecnie (wg stanu na lipiec 2021 r.) takie rozwiązanie nie jest stosowane;
  • fieldTypes - informacja na temat używanych typów pól:
   • photo: "string",
   • vehicleCode: "string",
   • carrirer: "string",
   • transportationType: "string",
   • vehicleCharacteristics: "string",
   • bidirectional: "boolean",
   • historicVehicle: "boolean",
   • length: "number",
   • brand: "string",
   • model: "string",
   • productionYear: "number",
   • seats: "number",
   • standingPlaces: "number",
   • airConditioning: "boolean",
   • monitoring: "boolean",
   • internalMonitor: "boolean",
   • floorHeight: "string",
   • kneelingMechanism: "boolean",
   • wheelchairsRamp: "boolean",
   • usb: "boolean",
   • voiceAnnouncements: "boolean",
   • aed: "boolean",
   • bikeHolders: "number",
   • ticketMachine: "boolean",
   • patron: "string",
   • url: "string",
   • passengersDoors: "number";
 • zawierającą dane (https://files.cloudgdansk.pl/d/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow.json?v=2):

Wersja 1 zawiera następujące dane:

 • description – obiekt zawierający opis zasobu:
  • title: "Baza pojazdów ZTM” – tytuł zasobu,
  • language: "pl" – w zasobie użyto języka polskiego,
  • sourceDate: „[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]” – data aktualizacji pliku źródłowego,
  • generationDate: „[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]” – data aktualizacji zasobu,
  • owner: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk” – nazwa oraz adres właściciela danych,
  • source: „https://ckan.multimediagdansk.pl” – adres wskazujący cały zbiór danych udostępnianych w ramach projektu Otwarty Gdańsk;
 • columns – lista pól opisujących pojazdy:
  • foto: "foto" - pole zawierające oddzielone przecinkami nazwy plików ze zdjęciami pojazdów, bez rozszerzenia; odpowiednie zdjęcia w formacie *.jpg zamieszczone są w lokalizacji https://files.cloudgdansk.pl/f/otwarte-dane/ztm/baza-pojazdow/{foto.jpg}; dla pojazdów bez zdjęć pole przyjmuje wartość „no-foto”;
  • nr_inwentarzowy: "nr inwentarzowy" - unikalny w sieci komunikacyjnej Organizatora (tj. ZTM w Gdańsku), czterocyfrowy numer pojazdu, eksponowany również w pojeździe (na ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu). Odpowiednik pola o nazwie: VehicleCode w zasobie „Pozycja GPS pojazdów”;
  • operator_przewoznik: "operator/przewoźnik" - właściciel lub dysponent pojazdu, z którym Organizator transportu miejskiego zawarł odpowiednią umowę na realizację przewozów w sieci Organizatora;
  • rodzaj_pojazdu: "rodzaj pojazdu” - możliwe wartości: „autobus” lub „tramwaj”;
  • typ_pojazdu: "typ pojazdu" - pole przyjmuje wartości:
   • Minibus,
   • Midibus,
   • Standardowy,
   • Wielkopojemny,
   • Przegubowy.
    Wartość "Przegubowy" wskazuje pojazdy, zarówno autobusy jak i tramwaje, złożone z dwóch lub większej liczby sekcji (członów), połączonych elastycznie, nierozłącznych w warunkach typowej eksploatacji. Pozostałe wartości dotyczą wyłącznie pojazdów złożonych z jednej sekcji (członu) i w przypadku autobusów bezpośrednio zależą od długości pojazdu, a pośrednio – od pojemności pasażerskiej. "Minibus" – ma długość poniżej 8 m, "Midibus" - ok. 8 - 11 m; "Standardowy" - ok. 12 m; "Wielkopojemny" - ok. 18 m.
    Dla tramwajów jednosekcyjnych (jednoczłonowych) stosuje się wyłącznie wartość "Standardowy";
  • pojazd_dwukierunkowy: "pojazd dwukierunkowy" - pole przyjmuje wartość zależną od rodzaju pojazdów:
   • "nie": dla autobusów,
   • "tak" lub "nie": dla tramwajów.
    Pojazd dwukierunkowy to tramwaj, który posiada dwie kabiny motorniczego oraz drzwi pasażerskie z dwóch stron. Pojazd taki dostosowany jest do obsługi tras niezakończonych pętlą;
  • pojazd_zabytkowy: "pojazd zabytkowy" - pojazd o walorach historycznych i marketingowych, zazwyczaj eksploatowany okazjonalnie. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • dlugosc: "długość [m]" - całkowita długość pojazdu określona w metrach. Pole określone wartością liczbową;
  • marka: "marka" - marka pojazdu, zazwyczaj powiązana z nazwą producenta pojazdu lub producenta istotnych jego elementów (podwozia, nadwozia);
  • model: ”model" - model pojazdu, zwykle nadawany przez producenta, łączy w sobie wszystkie lub prawie wszystkie cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu. Różnice w parametrach poszczególnych egzemplarzy danego modelu, jeżeli występują, wynikają zwykle z modyfikacji projektu wraz z upływem czasu – m.in. ze względu na postęp technologiczny lub zmianę oczekiwań użytkowników;
  • rok_produkcji: "rok produkcji" - rok produkcji pojazdu;
  • liczba_miejsc_siedzacych: " liczba miejsc siedzących" - całkowita liczba miejsc siedzących pasażerskich, w tym również składanych. Pole określone liczbą całkowitą;
  • liczba_miejsc_stojacych: " liczba miejsc stojących" - całkowita liczba miejsc stojących. Pole określone liczbą całkowitą;
  • klimatyzacja: "klimatyzacja" - informacja o wyposażeniu pojazdu w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • monitoring: "monitoring" - informacja o wyposażeniu pojazdu w monitoring przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • monitor_wewnetrzny: "monitor wewnętrzny" – informacja o wyposażeniu pojazdu w monitory LCD, prezentujące informacje dla pasażerów, m.in. o numerze linii i kolejnych przystankach na trasie kursu. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • wysokosc_podlogi: "wysokość podłogi" - pole przyjmuje wartości:
   • "pojazd niskopodłogowy", jeżeli we wszystkich wejściach do pojazdu oraz w przejściu wzdłuż pojazdu nie ma stopni;
   • "pojazd częściowo niskopodłogowy", jeżeli w niektórych wejściach i/lub w przejściu wzdłuż pojazdu występują stopnie;
   • „pojazd wysokopodłogowy”, jeżeli w każdym wejściu do pojazdu znajdują się stopnie;
  • przyklek: "przyklęk" – informacja o możliwości obniżenia podłogi pojazdu przez osobę prowadzącą pojazd, w celu ułatwienia wejścia/wyjścia osobom o ograniczonej mobilności. Dotyczy wyłącznie autobusów. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • rampa_dla_wozkow: "rampa dla wózków" - rozkładane ręcznie lub automatycznie urządzenie, montowane przy drzwiach pojazdu, umożlwiające zajęcie miejsca w pojeździe lub opuszczenie pojazdu na wózku inwalidzkim, bez konieczności podnoszenia lub przenoszenia wózka. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • USB: "USB" - informacja o wyposażeniu pojazdu w ładowarki urządzeń mobilnych USB, dostępne nieodpłatnie dla pasażerów. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • zapowiedzi_glosowe: "zapowiedzi głosowe” - informacja o wyposażeniu pojazdu w zapowiedzi głosowe kolejnych przystanków, a także możliwość emisji innych informacji fonicznych w przestrzeni pasażerskiej. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • AED: "AED" - informacja o wyposażeniu pojazdu w defibrylator. Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • mocowanie_rowerow: "mocowanie rowerów" - pole określające całkowitą liczbę miejsc na rowery. Pole wyrażone liczbą całkowitą;
  • biletomat: "biletomat" - informacja o wyposażeniu pojazdu w biletomat (biletomaty). Pole przyjmuje wartości: „tak” lub „nie”;
  • patron: "patron" - imię, nazwisko, ewentualnie także inne elementy wskazujące osobę, na cześć której w pojeździe eksponowane są odpowiednie informacje. Dla pojazdów bez "patrona" pole przyjmuje wartość "brak";
  • link: "link" - lokalizacja w Internecie, w której prezentowane są wszystkie lub prawie wszystkie informacje o pojeździe, zawarte w „Bazie pojazdów”;
  • drzwi_pasazerskie: "drzwi pasażerskie" – liczba drzwi udostępnianych pasażerom.
   Nie jest stosowane rozróżnienie wejść i wyjść, każde drzwi pełnią jednocześnie obie te funkcje. Dla pojazdów dwustronnych, tj. posiadających drzwi z prawej oraz z lewej strony, podano całkowitą liczbę drzwi, łącznie dla obu stron pojazdu. W pojazdach takich drzwi są udostępniane pasażerom naprzemiennie, z prawej lub z lewej strony, w zależności od lokalizacji peronu przystankowego. Teoretycznie, w szczególnych przypadkach możliwe jest jednoczesne udostępnienie drzwi z obu stron, jeżeli przystanek wyposażony jest w dwa perony. Obecnie (wg stanu na lipiec 2021 r.) takie rozwiązanie nie jest stosowane;
 • count - pole wskazujące liczbę pojazdów opisanych w zasobie „Baza pojazdów”; wartość: liczba całkowita;
 • results - obiekt zawierający opis dla każdego z pojazdów, według listy pól dostępnej w sekcji „columns”.

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 12 Sierpień 2021
Utworzony 12 Sierpień 2021
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
created9 miesiące temu
formatJSON
idfff34d32-885d-4622-a9a2-c2d18ccf68c1
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position12
revision iddc5f7cfa-1e1e-4e27-a37e-57cbffef9b83
stateactive