Gdańskie Centrum Informatyczne

Zapewniamy wspólną obsługę informatyczną dla jednostek Gminy Miasta Gdańska w zakresie świadczenia usług IT. Nasze centrum powstało aby wprowadzić i zapewnić standaryzację świadczonych usług oraz wprowadzić wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Działamy jak typowe Centrum Usług Wspólnych w obszarze informatyki, zajmując się nowoczesnymi technologiami, bazującymi na rozwiązaniach uznanych dostawców. Gdańskie Centrum Informatyczne powstało 1 sierpnia 2017 roku jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska, na bazie pracowników Biura Informatyki Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W lutym 2018 dołączą do nas pracownicy IT z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego.