ZTM Gdańsk

Głównym zadaniem Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku jest organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich.