GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Gdańska (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). Jest także zarządcą dróg wewnętrznych znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy, przekazanych GZDiZ w trwały zarząd. Działalność GZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Gdańska.

GZDiZ wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.

Więcej informacji