Wifi Gdańsk 2021

Namiary na gdańską sieć bezpłatnych hot-spotów. W tabeli znajdują się adresy poszczególnych punktów dostępowych. Dane dla poszczególnych miesięcy prezentują wykorzystanie hotspotów w roku 2021. Dane dla wcześniejszych lat znajdują się w osobnych zbiorach. Więcej informacji: http://www.gdanskwifi.pl/

Legenda: Transfer przychodzący - suma transferu przychodzącego w kilobajtach (kB). Transfer wychodzący - suma transferu wychodzącego w kilobajtach (kB). Użytkownicy hot-spota'a - liczba unikalnych użytkowników hot-spota określona na podstawie adresu MAC.

Legenda: Transfer przychodzący - suma transferu przychodzącego w kilobajtach (kB). Transfer wychodzący - suma transferu wychodzącego w kilobajtach (kB). Użytkownicy hot-spota'a - liczba unikalnych użytkowników hot-spota określona na podstawie adresu MAC.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Biuro Informatyki
Last Updated March 30, 2021, 15:08 (CEST)
Created March 1, 2021, 10:28 (CET)