Rejestr wydatków

Proste narzędzie do przeglądu wszystkich umów podpisanych przez gminę, zawierających takie dane jak; przedmiot umowy, wykonawcę, datę zawarcia, czas trwania oraz poniesione wydatki. W tej chwili dostępne są wszystkie umowy zawierane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Następnym krokiem będzie poszerzenie rejestru o umowy podpisywane przesz poszczególne jednostki organizacyjne Miasta Gdańska.

Wizualizacja rejestru wydatków dostępna jest pod adresem http://www.gdansk.pl/publikacja-wydatkow

Wizualizacja danych: http://www.gdansk.pl/smartcity/Publikacja-wydatkow,a,39710

Zasady publikacji

  • Publikowane informacje są w formacie otwartych danych - do 2021 roku - plik w xml w układzie tabelarycznym edytowalnym w EXCEL-u, od 2022 roku - dane w formacie JSON/.
  • Publikowane są informacje dotyczące wydatków i powiązanych z nimi umów realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku /UMG/ od dnia 01.01.2015
  • Aktualizacja publikowanych danych jest realizowana każdego dnia roboczego. Opublikowane dane pochodzą z bazy danych UMG z dnia poprzedzającego publikację (proces publikacji jest wykonywany automatycznie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy UMG).
  • Dane o umowach i poniesionych wydatkach w UMG są rejestrowane zgodnie z obsługą zdarzeń gospodarczych i data podpisania nie jest tożsama z datą zarejestrowania.

Zakres publikowanych danych:

Lp Zakres danych Ograniczenia

1 numer umowy w rejestrze Unikalny numer umowy w rejestrze

2 rodzaj umowy Wg słownika - rodzaj umowy

3 kontrahent Skrót nazwy, lub nazwisko, imię kontrahenta - dla umów zastrzeżonych pojawia się wpis Zastrzeżone

4 przedmiot umowy Opis przedmiotu umowy

5 poniesione wydatki Brutto (faktycznie udokumentowane wydatki na umowę)*

6 data obowiązywania umowy rrrr-mm-dd (od - do)

7 data zawarcia mowy rrrr-mm-dd

8 tryb zawarcia umowy Wg słownika - tryb zawarcia dla umów wydatkowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)

9 jednostka realizująca Wydział - nazwa

10 zastrzeżenie T (Tak) lub N (Nie) - wskazuje czy dane kwotowe w umowie są zastrzeżone

Dane i Zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Autor bi@gdansk.gda.pl
Opiekun Biuro Informatyki
Ostatnia modyfikacja 23 Luty 2024, 17:08 (CET)
Utworzony 25 Wrzesień 2015, 11:47 (CEST)