Prognozy demograficzne

Zbiór zawiera prognozy dotyczące ludności, współczynnika obciążenia demograficznego, ruchu naturalnego i migracji ludności na pobyt stały.

Prognoza ludności do 2030 r. opracowana została w 2017 r. w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014‐2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014‐2050. Jako punkt wyjścia przyjęto stan ludności w dniu 31 II 2016 r. w obowiązującym wówczas podziale administracyjnym. Rozbieżności między rzeczywistymi a prognozowanymi wielkościami obserwowane w ciągu kolejnych lat wymagały dokonania korekty danych wejściowych i aktualizacji założeń na poziomie kraju. W związku z powyższym,

Dane i Zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Opiekun Wydział Polityki Gospodarczej
Ostatnia modyfikacja 18 Wrzesień 2019, 12:51 (CEST)
Utworzony 8 Październik 2018, 10:23 (CEST)