2 znalezione zbiory danych

Organizacje: UM Gdańsk Formaty: CSV XLSX

Rezultaty filtrowania
  • Gdańskie Centrum Kontaktu

    Zbiór zawiera dane o zgłoszeniach mieszkańców wpływających do Gdańskiego Centrum Kontaktu w ujęciu miesięcznym. Plik _zgłoszenia - zgłoszenia, które wpłynęły w danym miesiącu....
  • Mieszkańcy Gdańska

    Zbiór zawiera informacje o ludności, ruchach naturalnych ludności oraz małżeństwach.
Można również uzyskać dostęp używając API (zobacz Dokumentacja API).