2 znalezione zbiory danych

Grupy: Dane przestrzenne

Rezultaty filtrowania
  • Wifi Gdańsk

    Namiary na gdańską sieć bezpłatnych hot-spotów. W tabeli znajdują się adresy oraz koordynaty geograficzne poszczególnych punktów dostępowych. Więcej informacji:...
  • GIS w Gdańsku - WMS

    W ramach rozwoju Portalu Interaktywnego Planu Gdańska opublikowane zostały serwisy WMS dla wybranych zestawów mapowych. Instrukcja korzystania z WMS:...
Można również uzyskać dostęp używając API (zobacz Dokumentacja API).