Jakość wody pitnej w Gdańsku w 2018

URL: https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/b2596ab3-d171-486c-944b-f63f3ccf077a/resource/7d990d58-6694-4551-b141-6833373e9f59/download/jako-wody-pitnej-w-gdasku-od-czerwca-2018.xlsx

Plik zawiera kolumny: Miesiąc, Źródło, rejon zasilania punkt kontrolny, Wskaźnik jakości wody, jednostka, Wartości dla danego źródła, rejonu, punktu kontrolnego

Najwyższe dopuszczalne stężenia wskaźników wg zał. nr 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294).
Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; Twardość [CaCO3]- od 60 do 500mg/l tj. 3,4 - 28°N; Przewodność -2500mikroS/cm;
Żelazo - 200ug/l, Mangan - 50ug/l, Amonowy jon - 0,50mg/l, Glin [Al] - 0,200mg/l, Sód [Na] - 200mg/l, Fluorki [F] - 1,5mg/l;
Chlorki - 250mg/l, Siarczany - 250mg/l, Miedź [Cu] - 2,0mg/l, Ołów [Pb] - 0,010mg/l, Nikiel [Ni] - 0,020mg/l, Rtęć [Hg] - 0,001mg/l, Bor [B] - 1,0 mg/l;
Kadm [Cd] - 0,005mg/l, Arsen [As] - 0,010mg/l, Selen [Se] - 0,010mg/l, Chloroform [CHCl3] - 30ug/l, Czterochlorek węgla [CCL4] - 2ug/l;
Chlor wolny [Cl2] w punkcie czerpalnym u konsumenta - 0,3mg/l nb - nie badano

Laboratorium SNG zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2018.1152) może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SE.HK-30/4710/1Lab/151/BZ/18. Zamieszczone w tabeli wyniki pochodzą z Laboratorium Centralnego Saur Neptun Gdańsk SA., które posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat świadczy o rzetelności i obiektywności prowadzonych przez laboratorium badań.

Komunikaty ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi: Ekologia- Zielony Gdańsk

Wstaw

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 16 Sierpień 2018
Utworzony 16 Sierpień 2018
Format XLSX
Licencje Creative Commons Attribution
created12 miesiące temu
datastore activeTrue
formatXLSX
has viewsTrue
id7d990d58-6694-4551-b141-6833373e9f59
last modified12 miesiące temu
on same domainTrue
package idb2596ab3-d171-486c-944b-f63f3ccf077a
position1
revision idd644306a-8e01-4625-92c4-b441a1366cc6
stateactive
url typeupload