Komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji ...

URL: https://ztm.gda.pl/rozklady/download/opendata_out/bsk.json

Zasób zawiera komunikaty umieszczane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na stronie ztm.gda.pl, w sekcji „Bieżąca sytuacja komunikacyjna”.

  • data_wygenerowania – data wygenerowania całego zbioru z komunikatami. Zbiór jest generowany w podczas tworzenia nowego lub edycji istniejącego komunikatu; data w formacie: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • komunikaty – zasób obiektów zawierających komunikaty i powiązane z nimi informacje. Pojedynczy obiekt zawiera następujące elementy:
    • tytul – tytuł nadany komunikatowi; ciąg znaków
    • tresc – treść komunikatu wzbogacona o znaczniki HTML; ciąg znaków
    • data_rozpoczecia – nadana data rozpoczęcia wyświetlania komunikatu; w formacie: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
    • data_zakonczenia - nadana data zakończenia wyświetlania komunikatu; w formacie: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 5 Kwiecień 2019
Utworzony 5 Kwiecień 2019
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 2 rok temu
formatJSON
ide8506a0a-9887-4468-9eba-d11e483cea63
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position2
revision idc3490a5e-a70e-4396-9fd0-e4dec0425ba0
stateactive